Chính sách bảo mật thông tin

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại dltvn.com

1. Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp dltvn.com cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin khyến mãi.

2. Khi nào thông tin được thu thập?

Dltvn.com thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin.

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho dltvn.com qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu dltvn.com hủy các thông tin này.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Dltvn.com có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

5. Bảo vệ thông tin khách truy cập

Dltvn.com sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

6. Các bên thứ ba

Dltvn.com không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.